fbpx

ADJECTIVES SET 1

sty 14, 2018

W tym poście mam dla Was pierwszy zestaw przymiotników, które opracowałam z myślą rozwijania słownictwa u moich uczniów, którzy ograniczają się głównie do przymiotników: good, bad, nice, interesting, happy oraz friendly. Zatem od czwartej klasy wprowadzam na zajęciach stopniowo przmiotniki, dlatego też opracowałam dobble cards oraz flycards.

Dobble cards używam:

 • standardowo (najczęściej nie na czas w pierwszej fazie), następnie wprowadzam konieczność ułożenia zdania z pasującym przymiotnikiem,
 • korzystam również z dobble cards BOARD GAME, która jest również dostępna w moich materiałach.
 • do pisania historyjek, każdy uczeń z grupy dostaje jedną lub dwie karty i muszą ułożyć, krótką historyjkę z wykorzystaniem przymiotników z karty
 • GUESSING GAME – każdy uczeń do przymiotników ze swojej karty tworzy definicje lub sytuacje, tak aby mógł je zaprezentować klasie/grupie by mogli zgadnąć

FLY CARDS używam:

 • z łapkami na muchy – na podłodze rozkładam muchy tak aby wszystkie przymiotniki były widoczne, uczniowie siadają wokoł karti na komedę nauczyciela, walą packą w wybrana muchę,
 • ta sama procedura, tylkopierwsza osoba, która przywali w muchę, musi ułożyc z danym przymiotnikiem zdanie, jeśli jest poprawne, może zabrać ubitą muchę – nagradzamy najbardziej antymuchowego ucznia

PLIKI DO POBRANIA:

Dobble cards: https://drive.google.com/file/d/1L6AY-ihpSN0P7qDeIkw8wtHIJ8K2XWqA/view?usp=sharing

Fly cards: https://drive.google.com/file/d/1OnrVc71C1uxgV3rWmwnwC4iF_MehQ_pt/view?usp=sharing

 

VERSION 1

Say the word and the first child to hit the cards with a fly swat can collect the card. The winner is the child with the biggest number if cards.

VERSION 2

Say the word and the first student to hit the cards with a fly swat have to use the adjective in a sentence. If the sentence is correct, s/he can collect the card. The winner is the student with the biggest number if cards.

VERSION 3

Say the word and the first student to hit the cards with a fly swat have to make comparative and superlative form. If the forms are correct, s/he can collect the card. The winner is the student with the biggest number if cards.

VERSION 4

Play Blind Man’s Bluff – tie a scarf around student’s eyes. Turn them around several times and ask them to hit several flies with a fly swat. Other students have to pay attention which cards were hit. They take the cards and place them for the “blind” student. When the “blind” student have hit the set number of cards, they have to:

 1. translate them
 2. make sentences with each adjective
 3. make comparative and superlative
 4. put them in the correct order according to “the order of adjective rule”
 5. give synonyms/antonyms

VERSION 5

Divide students into groups. Ask them to sit in the circle. In the middle of each group place a set of flies. Walk around the groups and say different adjectives. In groups students hit the cards. The winner has the most cards.

VERSION 6

FOAM CIRCLES – cut out colourful circles out of foam sheet (I use carpet flowers). Place some adjective flies around each foam circle. Use a dice with coloured sides (make them match the foam circles) – I use Pearson educational dice  where I can put colour flashcards matching the carpets (or fabric dice and students have to throw them at the ceiling, the one with highest number of dots indicates the colour of the foam circle/carpet). Students have to read all the fly adjectives around the correct circle.

VERSION 7

HIDE & SEEK – divide your students into groups. Ask one group to hide several adjectives for the second group. Set a time limit to complete the task. Use a sand timer  that can be easily seen by everybody.

VERSION 8

THE WASHNG LINE – you need some string tied to opposite ends of your classroom and set of washing clips with a hole in the “arms” for the string to go through like this: . You also need some crystal A5 document sleeve with coloured sheets of paper inside. Hang them on the washing line. In the sleeves put some fly cards with adjectives you’d like to practice.

 1. Assign different colours to your students – they have to find the flies in the correct sleeves and read them (1 point), translate (2 points) …. use the ideas from Version 4
 2. Draw or write different numbers from 1-12 on the coloured paper; hang them in random order. Use three dice to roll at one time (one in different colour for numbers 1-6; the other two for numbers 7-12). Students roll the dice and have to find their cards (for revising numbers and adjectives)
 3. Draw clothes items on the coloured paper. Use three dice to roll at one time (one in different colour for numbers 1-6; the other two for numbers 7-12). Students roll the dice and have to find their cards. They have to make a sentence with the clothes item from the card using also the colour and the fly adjective from the document sleeve.

VERSION 9

DUST PAN AND BRUSH – you need a set of dust pan and a brush for each student (they can to it in turns).

 1. Set a time limit using the sand timer for student to sweep as many “killed” flies as possible. They have to count the flies and read the adjectives (or use ideas from Version 4)
 2. Ask students to sweep a set number of “killed” flies. They should read the words (or use ideas from Version 4)

VERSION 10

SNAKES AND LADDERS – place fly cards on the snakes and ladders board game with the ideas from Version 4 – http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=898473#thetop

VERSION 11

SKIPPING ROPE – you need a long skipping rope or a piece of string stretched on the floor. On both sides of the skipping rope/string place different fly cards. Two students stand at each end of the skipping rope/string. Say different adjectives and students in turn have to jump to the correct side of the skipping rope and jump back.

VERSION 12

IKEA FURNITURE – you need a set or two sets of IKEA FURNITURE for children:

 1. Place fly cards in different places and give students some directions:
  It’s in the wardrobe. It’s on the sofa.
 2. In groups student place the cards themselves and report to the rest of the class:
  “X” is behind the armchair. “Y” is under the bed.

VERSION 13

ADJECTIVE BOARD GAME – use the fly cards to play the game http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=911021#thetop

VERSION 14

THE COLOUR GAME – use the game to practise adjectives http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=910483#thetop

VERSION 15

FOOTBALL PITCH GAME – download a good quality image of a football pitch (https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/af/fe/65/affe6527a7ae2af303acef5549cd7ad3–football-pitch-cake-football-cakes.jpg) or make it yourself. Place fly cards in two rows leading from one goal to another. Place a “footballer” counter in each goal (each student moves on the right row). One by one they use the adjective (ideas from Version 4) to move forward the opposite goal. To shoot a goal they need to reach the last card in their row and then “hit” the opposite player with a very soft ball (Ikea has plenty). If a student can’t use the adjective, they stay in place and you exchange the card for a different from the pile you have left.

VERSION 16

TIC TAC TOE – Divide students into pairs. Each pair needs a set of nine cards and some tokens to mark their place on the card. By using the ideas from Version 4 they play TIC TAC TOE game.

Sorry, the comment form is closed at this time.